PROJEKTY REALIZOWANE

Polska Chopina

O projekcie:

Rok 2018 jest dla Polaków rokiem wyjątkowym – w tym czasie obchodzimy 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ta szczególnie ważna rocznica jest doskonałą okazją do przypomnienia dzieł największych rodzimych artystów, którzy bardziej lub mniej bezpośrednio walczyli o wolność poprzez swoją sztukę. Z takich twórców niewątpliwie najbardziej znanym i cenionym jest Fryderyk Chopin. Twórczość Chopina ma dla Polaków wymiar nie tylko estetyczny ale również symboliczny – przypomina o naszej historii a także w sposób nadzwyczajny - porusza serca słuchaczy, budząc w nich uniwersalne emocje i uczucia. Rocznicę odzyskania niepodległości Fundacja Sztuki chce uczcić oddając hołd właśnie Fryderykowi Chopinowi. W tym celu, w siedmiu miastach Polski, przez cały rok 2018, będzie organizować niebiletowane koncerty jego muzyki. Stanie się to okazją do przybliżenia słuchaczom twórczości Chopina w celach edukacyjnych (będą oni mogli usłyszeć zarówno najsłynniejsze, jak również mało znane kompozycje) jak i do umocnienia postaw patriotycznych oraz budowania wspólnoty narodowej i lokalnej integracji dzięki wspólnemu przeżywaniu sztuki tak bliskiej sercom wszystkich Polaków, niezależnie od statusu, wieku czy orientacji politycznej. Jest dla nas ważne, by dotrzeć z projektem w różne rejony kraju, wybierając jako docelowe miejsca wydarzeń zarówno mniejsze ośrodki jak i największe miasta - zdecydowana większość będzie jednocześnie miejscami związanymi z kompozytorem - gdzie mieszkał, koncertował lub które odwiedzał. 

Koncerty zagra polski pianista - Jan Przepałkowski - prawnuk Zygmunta “Młota” Przepałkowskiego - wielokrotnie odznaczanego legionisty Pierwszego Pułku Ułanów Władysława Beliny – Prażmowskiego oraz rotmistrza Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej Polskiej, walczącego w licznych bitwach o wolność Polski, zamordowanego w Katyniu oraz wnuk Adama Przepałkowskiego – wieloletniego działacza i prezesa Stowarzyszenia Legionistów Polskich i ich Rodzin.

 

Jan Przepałkowski (fortepian)

Jan Przepałkowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Studia ukończył na wspomnianej uczelni pod kierunkiem profesora Cezarego Saneckiego i jego asystenta – Wojciecha Kubicy. Swe umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich w Polsce, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem znakomitych pedagogów.

Brał udział w wielu konkursach fortepianowych w Polsce (m.in. Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim im. Władysława Kędry, w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej czy Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu) i za granicą (we Francji i Hiszpanii), zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jako reprezentant łódzkiej Akademii Muzycznej wystąpił na „Koncercie Roku”, który miał charakter konkursu najlepszych studentów polskich akademii muzycznych a także na prestiżowych festiwalach (Festiwalu Polskich Akademii Muzycznych, Międzynarodowym Festiwalu „Strawiński i Ukraina”, Artur Rubinstein Festival). Grał liczne koncerty solowe oraz recitale (m.in. w Żelazowej Woli w ramach znanego cyklu koncertów „Prezentacje”) jak również występował jako akompaniator  (m.in. w duecie ze sławną łódzką śpiewaczką - Agnieszką Makówką).

Pełna biografia Jana Przepałkowskiego znajduje się tutaj.

Antithesis

O projekcie:

„Antithesis” to cykl 20 prac rysunkowych, stanowiących analizę rzeczywistości w kontekście sprzeczności natury ludzkiej i otaczającego nas świata. Artystka – Aleksandra Paluszkiewicz - poprzez obserwację otoczenia, posługując się  zróżnicowanymi technikami rysunkowymi oraz grą światła prawdziwego i sztucznego (użytego w ramach ekspozycji), prezentuje swoje przemyślenia i emocje oscylujące wokół dualizmu psychicznej i duchowej struktury człowieka. Głównym środkiem przekazu jest hiperrealizm, łączony z elementami przedstawionymi w sposób syntetyczny, zabawa zestawianiem ze sobą w różnych układach sztuki tradycyjnej, realistycznej, z motywami abstrakcyjnymi, grą światła i cienia oraz z działaniami przestrzennymi. Jednak „Antithesis” to nie tylko ciekawe zestawienie plastycznych środków przekazu. Fascynujące kontrasty konfrontują nas z czymś znacznie głębszym, z metafizycznym doświadczeniem dwoistości świata i ludzkiej natury. Światło i cień, jasność i mrok, dobro i zło – autorka uzmysławia nam, że każdy z nas jest sumą różnic i ścierających się przeciwieństw.

Aleksandra Paluszkiewicz

Aleksandra Paluszkiewicz, łódzka artystka, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, obecnie studentka drugiego roku na ASP w Łodzi. Pasjonatka rysunku, działań ogólno-plastycznych i wizualnych jest gotowa aby realizować własne projekty i pomysły. W swoich pracach opiera się na wnikliwej obserwacji rzeczywistości i konfrontowaniu jej z własnymi emocjami, analizowaniu zjawisk i ludzi. Można będzie znaleźć ją i jej twórczość pod pseudonimem Abby Meisie na różnych platformach.

Zero Waste

O projekcie:

Projekt Zero Waste obejmuje realizację cyklu ośmiu zdjęć (w tym dyptyków, zaprezentowanych na wystawie na wydrukach wielkoformatowych) przez łódzka artystkę – studentkę Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi - Aleksandrę Szajnecką. Projekt będzie poruszał problem degradacji środowiska naturalnego, jako efektu działań człowieka, który swoimi wyborami przyczynia się do jego niszczenia. Cykl obliczony został na wywołanie zaskoczenia poprzez kontrast treści i stylizacji. Budowane na wzór artystycznych okładek modnych czasopism fotografie, będą grały z widzem złudzeniem luksusu, podczas gdy popularne rekwizyty zastąpione zostaną przedmiotami symbolizującymi destrukcję. Cała koncepcja zdjęć ma opierać się na chłodnych, stonowanych, minimalistycznych portretach, w których największą rolę odegra model(ka), stylizacja oraz scenografia. Pojedyncze portrety lub dyptyki będą opowiadały o konkretnych problemach związanych z ochroną środowiska, takich jak np. zabijanie zwierząt dla futer, testowanie na zwierzętach, myślistwo, wycinka drzew, zanieczyszczenie wód, smog, zaśmiecanie itp. Fotografie mają prezentować powyższe zagadnienia w sposób przede wszystkim artystyczny i wysmakowany, nie rezygnując jednak przy tym z elementu wstrząsu, łamiącego schematy myślenia i uświadamiającego odbiorców wobec rzeczywistych problemów ekologicznych.

Cel projektu:

Pomimo licznych kampanii ekologicznych świadomość tego zagadnienia w polskim społeczeństwie nadal jest stosunkowo niska. Jej wzmacnianie i rozwijanie jest szczególnie ważne w dużych miastach, gdzie większość problemów związanych z ochroną środowiska (smog, nadprodukcja śmieci, brak segregacji, mody na noszenie futer i skór, zanieczyszczenie wody, efekt cieplarniany, toksyczne odpady etc)  jest zwielokrotniona. Do takich miast niewątpliwie należy Łódź. Sama edukacja jej mieszkańcom jednak nie wystarcza,  niezwykle ważne jest wzmacnianie jej innymi środkami, spośród których niezaprzeczalnie dużą siłą oddziaływania dysponuje sztuka, w szczególności sztuka wizualna. W dzisiejszym świecie pełnym różnorodnych obrazów, w którym odbiorcy przyzwyczajeni są do pewnych schematów percepcji, ważnym narzędziem jest element zaskoczenia i wstrząsu. Autorka projektu wykorzystuje to narzędzie z całą tkwiącą w nim mocą, by osiągnąć cel – zatrzymać widza i skłonić go do zmiany myślenia a co za tym idzie – zmiany postępowania na bardziej proekologiczne. 

Aleksandra Szajnecka

Aleksandra Szajnecka, urodzona 1997 zł roku w Łodzi, studentka Państwowej Wyższej  Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku fotografia. Zdobywczyni trzeciego miejsca w VIII konkursu FOT-ON. Laureatka stypendium "Pasjopolis" na realizację własnej pasji w latach 2016/2017. Od lat działa jako wolontariuszka na łódzkich festiwalach - Fotofestiwalu oraz Design Festival. W czerwcu 2017 roku miała miejsce jej pierwsza grupowa wystawa w Galerii Katowice. Jej zdjęcia ukazały się czasopiśmie K-mag oraz zinie Girls to the front. Inspiracji do swojej twórczości szuka w ludziach oraz otaczających ich problemach. Na równi z konceptem artystycznym stawia formę wizualną prac. Chce, żeby jej zdjęcia uspokajały odbiorcę i pozwalały mu się na chwilę zatrzymać.