PROJEKTY MUZYCZNE

MUZYKA NARODÓW DLA JEDNOŚCI
MUZYKA POLSKA DLA JEDNOŚCI

W 2020 roku Fundacja Sztuki będzie realizować duży projekt muzyczny, dedykowany zarówno odbiorcom mieszkającym w Polsce jak i Polakom przebywającym poza jej granicami. W jego ramach zorganizowane zostaną dwa cykle koncertów muzyki fortepianowej, których ideą przewodnią jest jedność – „Muzyka narodów dla jedności” oraz „Muzyka Polska dla jedności”. Dziś, w dobie silnej alienacji człowieka, szczególnie boleśnie odczuwamy osamotnienie a nasze relacje z innymi często odznaczają się słabością i płytkością. Dawniej silnym środkiem łączącym ludzi była sztuka i kultura. Koncerty i wydarzenia artystyczne zbierały odbiorców różnego pochodzenia, płci, czy wyznań w akcie wspólnego doświadczenia katharsis. W obecnych czasach, gdy każdy ma dostęp do muzyki w Internecie, zjawisko kolektywnego przeżywania emocji płynących z odbioru działań twórczych jest zjawiskiem coraz rzadszym. Sama muzyka z kolei odznacza się postępującą unifikacją, przybierając podobną formę niezależnie od kraju, w którym powstaje, zatracając indywidualne cechy płynące z narodowej tradycji. Projekt, który w tym roku proponujemy, ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi na dzisiejsze problemy społeczno-kulturowe ale również zaproponowanie jednego z rozwiązań, jakim jest powrót do pierwotnej funkcji koncertów, stanowiących element budowania więzi pomiędzy odbiorcami – niezależnie od narodowości - łączącej ludzi ponad granicami, przy jednoczesnym zachowaniu cech przypisanej sobie kultury.

Cykl „Muzyka narodów dla jedności” dedykowany jest głównie odbiorcom mieszkającym w Polsce. W repertuarze znalazły się utwory najznamienitszych europejskich kompozytorów. Będzie to podróż „od Wschodu do Zachodu”, podczas której odwiedzimy takie kraje jak Rosja (Aleksander Skriabin), Polska (Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski), Niemcy (Ludwig van Beethoven), Francja (Maurice Ravel) i Hiszpania (Isaac Albéniz). Dzięki takiemu, być może nieco zaskakującemu zestawieniu, odbiorcy będą mieli możliwość przekonania się jak – pomimo zachowanej różnorodności osadzonej w danej tradycji każdego z tych państw – muzyka ta jest w swoim całokształcie spójna i harmonijna. Jest to doskonałe unaocznienie kultury ówczesnej Europy, której jedność nie musiała oznaczać unifikacji i zatracenia tożsamości, ale wzajemne uzupełnianie się i ubogacenie, owocujące wywoływaniem emocji aktualnych niezależnie od czasów. Kompozycje powyższych twórców, odtwarzane przed publicznością z różnych krajów, odgrywały także rolę łączącą członków różnych kręgów kulturowych, niezależnie od ich historii czy ówczesnego statusu – wierzymy, że ta jednocząca funkcja muzyki pozostaje niezmienna po dziś dzień.

Cykl „Muzyka Polska dla jedności” kierowany jest przede wszystkim do Polaków mieszkających poza granicami naszego państwa. Środowiska polonijne często cierpią z powodu wyobcowania, osamotnienia i tęsknoty za krajem, rozluźnienia więzi z najbliższymi, niedostatecznego dostępu do rodzimej kultury, w tym - muzyki, którą – choć można „odtwarzać” dziś przez Internet - pragną doświadczać na żywo. Osoby, które znalazły się poza kontekstem swojego kręgu kulturowego, zaczynają doceniać wartość nie tylko własnej tradycji i sztuki ale i wspólnego jej przeżywania wraz z innymi rodakami. Koncerty, które proponujemy, są przeznaczone właśnie dla takich odbiorców – dają okazję do usłyszenia najpiękniejszych dzieł naszychnajsłynniejszych kompozytorów, których muzyka stała się symbolem polskości – Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Mamy nadzieję, że przeniosą oni słuchaczy w czasie i przestrzeni, pozwalając na odnowienie więzi ze swoim krajem.

Wierzymy, że niniejszy projekt przyczyni się nie tylko do zwrócenia uwagi na drążące dzisiejsze społeczeństwo problemy ale przede wszystkim da narzędzie do walki z nimi, narzędzie jakim jest uniwersalność muzyki – muzyki ponad granicami i podziałami, muzyki należąca do wszystkich i wspólnie przeżywanej, muzyki przynoszącej jedność.

Koncerty wykona pianista - Jan Przepałkowski, znany w świecie polskiej muzyki fortepianowej zarówno z kunsztu technicznego jak i z wyjątkowej intensywności energii i uczuć płynących z jego muzyki. Jego koncerty to pełna pasji przygoda ze światem dźwięków i emocji.

Jan Przepałkowski – pianista - absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Studia ukończył na wspomnianej uczelni pod kierunkiem profesora Cezarego Saneckiego. Swe umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich w Polsce, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Brał udział w wielu konkursach fortepianowych w Polsce (m.in. Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim im. Władysława Kędry, w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej czy Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu) i za granicą (we Francji i Hiszpanii), zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jako reprezentant łódzkiej Akademii Muzycznej wystąpił na „Koncercie Roku”, który miał charakter konkursu najlepszych studentów polskich akademii muzycznych a także na prestiżowych festiwalach (Festiwalu Polskich Akademii Muzycznych, Międzynarodowym Festiwalu „Strawiński i Ukraina”, Artur Rubinstein Festival). Grał liczne koncerty solowe oraz recitale (m.in. w Żelazowej Woli w ramach znanego cyklu koncertów „Prezentacje”). W 2018 roku koncertował w różnych miastach w kraju w ramach projektu „Polska Chopina”, realizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W roku 2019 zagra cykl recitali fortepianowych w ramach projektu „Mistrzowie Fortepianu”.