MISJA I CEL FUNDACJI SZTUKI

Naszą pasją jest Sztuka. Wiemy, jak bardzo potrzeba jej w dzisiejszym świecie, jak bardzo potrzeba piękna i prawdy, które w sobie niesie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu utalentowanych artystów boryka się z przeciwnościami, by móc wyjść ze swoją twórczością ku szerszej publiczności i tym samym przekazać zawarte w niej wartości. Fundacja Sztuki powstała z pragnienia wspierania młodych, zdolnych twórców, którzy mają coś do powiedzenia światu. Wiemy jak silnym środkiem przekazu jest sztuka, która działa bezpośrednio na nasze zmysły i uczucia, dlatego chcemy promować "sztukę z przesłaniem"- tą, która przypomina ważne prawdy, wyjaśnia rzeczywistość, pobudza do myślenia lub po prostu wnosi w nasze życie piękno i pokój, których tak bardzo dziś potrzebujemy. Nasze działania skupiamy wokół konkretnych projektów. Wybieramy tematy i artystów, których misja jest podobna do naszej - za pomocą odpowiednich środków wyrazu - muzyki, filmu, fotografii, plastyki, tańca - opisywać świat i przemieniać go na lepsze.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

  • Promowanie artystów (profesjonalnych i nieprofesjonalnych) i ich twórczości w kraju i za granicą
    Promowanie sztuki niosącej w sobie wartości, z ważnym przekazem, o tematyce społecznej, promującej dobre postawy itp.
  • Opiekę artystyczną nad zespołami, grupami artystów i artystami indywidualnymi, wybieranymi przez Fundację
  • Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym: koncertów, cykli koncertów, występów, konkursów, festiwali, przeglądów oraz oprawy muzycznej wydarzeń różnego typu, wystaw, wernisaży, przeglądów filmowych i innych wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą
  • Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki i kultury
  • Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w szkołach i systemie edukacji pozaszkolnej

LUDZIE FUNDACJI

ARTUR STANIUCHA

PREZES ZARZĄDU

Ukończył humanistyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Uczył się w Szkole Muzycznej I i II stopnia w klasie gitary klasycznej. Przez kilka lat grał i koncertował w zespole rockowym oraz organizował koncerty zespołów rockowych. Pracował w studio nagrań jako realizator dźwięku, nagrywając liczne demówki zespołów lokalnej sceny alternatywnej.  Pasjonuje się fotografią.

 

 

 

 

 

 

EWA PRZEPAŁKOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Łodzi, studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z zarządzania kulturą na wydziale kulturoznawstwa UŁ. Swoje życie zawodowe zawsze starała się wiązać z dwiema największymi pasjami - sztuką oraz pomaganiem innym. Zdobywała doświadczenie pracując oraz działając charytatywnie w firmach i instytucjach związanych z kulturą (m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi), fotografią i renowacją zabytków oraz fundacjach. W tym czasie organizowała liczne wydarzenia i eventy artystyczne.